Thông số kỹ thật của bếp chiên nhúng đơn dùng gas BCNG-05

  • Model: EF-971
  • Kích thước: 300x650x620
  • Số khoang: 1
  • Dung tích: 8.5 Lít
  • Công suất ga: 3.3 kW
Hotline: 0836.222.247